Zasady rezerwacji domków i pokoi na Campingu „Kaszubski Zakątek” w Białogórze.

 NIE DOKONUJEMY REZERWACJI NA NAMIOTY, PRZYCZEPY I CAMPERY 

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa, na terenie Campingu „Kaszubski Zakątek” w  Białogórze, Lubiatowska 8, 84-113 Wierzchucino, zwanego dalej „Campingiem “. Regulamin jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę części lub całości należności za pobyt na terenie Campingu. Dokonując powyższych czynności osoba dokonująca rezerwacji i wnosząca opłatę potwierdza, iż zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki, na terenie Campingu oraz na stronie internetowej http://www.kaszubski-zakatek.pl/.

 2. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  a) pod numerami telefonów:

  + 48 882 058 471 – kierownik obiektu (numer całoroczny)
  + 48 668 283 177 – recepcja (numer aktywny w godzinach czynnej recepcji  od 01.07 do 31.08 , od godz.8:00 do godz.20:00)

  b) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Osoba dokonująca rezerwacji może zażądać potwierdzenia rezerwacji na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

 4. Warunkiem gwarancji rezerwacji jest dokonanie bezzwrotnej wpłaty wstępnej w  terminie 14 dni od  momentu potwierdzenia przez Camping rezerwacji (telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej) w wysokości 30% wartości opłaty za zadeklarowany pobyt. Wpłata wstępna zostanie zaliczona na poczet całości opłaty za pobyt.

 5. NR KONTA DO PRZELEWU: 34 8349 0002 0009 8632 2000 0050 Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa
  z dopiskiem: Pobyt na campingu "Kaszubski Zakątek" w dniach od -do oraz dane osoby rezerwującej  
 6. W przypadku braku dokonania wpłaty wstępnej w wyznaczonym terminie Camping anuluje rezerwację bez poinformowania osoby, która dokonała rezerwacji.

 7. Przybywający na teren Campingu jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej części opłaty za  zadeklarowany pobyt bezzwłocznie po  przybyciu na teren Campingu, nie  później niż następnego Dowód uiszczenia opłaty należy zachować do chwili wyjazdu. W  przypadku braku uregulowania całości opłaty za zadeklarowany pobyt we wskazanym powyżej terminie rezerwacja jest anulowana. Opłata wstępna nie podlega zwrotowi. W  przypadku skrócenia okresu pobytu z  przyczyn leżących po stronie przebywającego na terenie Campingu nie dokonuje się zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.

 8. Przybywający na teren Campingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji Campingu, która czynna jest codziennie w godzinach od 08:00 do 20:00.

 9. Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

 10. Camping nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione na terenie Campingu przez osoby przebywające na jego terenie.

 11. Osoby przebywające na terenie Campingu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Campingu, powstałe z przyczyn leżących po stronie tych osób lub osób odwiedzających je.

 12. Przedłużenie pobytu na terenie Campingu możliwe jest wyłącznie po ustaleniu w recepcji dostępności wolnych miejsc w kolejnych dniach.