Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na campingu w związku z wirusem COVID-19

Szanowni Goście,

Kierując się troską o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, pragniemy poinformować, że na terenie campingu zostały wdrożone zasady bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że wprowadzone procedury pozwolą Państwu cieszyć się bezpiecznym i spokojnym pobytem na naszym campingu.

 1. Na terenie campingu obowiązują zasady higieny rąk w przestrzeni wspólnego użytkowania oraz posiadanie ochrony  zakrywającej usta i nos.
 2. W dniu przybycia prosimy o kierowanie się na dostępny parking dla gości przed recepcją. Obsługa nadzorująca przy wjeździe, szlabanie pokieruje Państwa w wyznaczone miejsce parkingowe.
 3. Każdy otrzyma ankietę epidemiologiczną do wypełnienia (w przypadku nieletnich wypełnia rodzic, opiekun).
 4. Przed wejściem do recepcji należy koniecznie zdezynfekować ręce oraz  obowiązuje ochrona zakrywająca usta i nos.
 5. Ograniczenie dostępu do recepcji tylko dla 1 klienta. Do recepcji z wypełnionymi ankietami wchodzi tylko jedna osoba. Jeśli w recepcji znajduje się klient, należy poczekać na zewnątrz aż wyjdzie. Jeżeli przed recepcją znajduje się więcej oczekujących osób należy zachować odległość 2 metrów.
 6. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa innych gości oraz personelu czujemy się zobligowani do przyjmowania gości wyłącznie do osób nie posiadających widocznych objawów zakażenia wirusem  (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności   w oddychaniu, podwyższona temperatura). Przyjęcie możliwe będzie po wypełnieniu wstępnej ankiety, zweryfikowaniu jej oraz stwierdzeniu przeciwwskazań do zameldowania. Za utrudnienia przepraszamy.
 7. Obowiązuje stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu.
 8. Preferowane są płatności bezgotówkowe, terminale dezynfekujemy po każdym użyciu.
 9. Istnieje możliwość zakupu maseczek w Recepcji.

POBYTY

 1. Przyjazd oraz pobyt w ramach 1 stanowiska jedynie członków społeczności domowej - rodziny lub osoby wspólnie zamieszkujące.
 2. Rejestracja będzie obejmować wszystkich turystów na campingu ( z wyrażeniem zgody na udostępnienie swojego nr PESEL oraz nr telefonu
  w ankiecie epidemiologicznej).
 3. Każdy gość przy meldowaniu się otrzyma broszurę z ważnymi nr telefonów. Będą one również dostępne przed wejściem do recepcji.
 4. Liczba miejsc na campingu będzie ograniczona.
 5. Zabrania się kategorycznie odwiedzin osób z zewnątrz, które nie są zameldowane na campingu.
 6. Powstrzymanie się od przyjmowania i przechowywania przez recepcję campingu wszelkiego rodzaju depozytów.
 7. Miejsce postoju uzgadniane będzie KAŻDORAZOWO z kierownikiem obiektu lub obsługą recepcji.
 8. Zaleca się przebywanie przy swoich miejscach obozowania. Jeśli goście pozostają poza swoim wyznaczonym stanowiskiem obozowania, obowiązują ich zasady dotyczące odległości i zachowania w miejscu ogólnodostępnym w czasie epidemii. Dzieci powinny być pod stałą opieką swoich rodziców/opiekunów.
 9. Sanitariaty- ograniczamy liczbę osób przebywających jednocześnie w częściach wspólnych. Zaleca się, aby jednocześnie korzystać z co drugiej kabiny prysznicowej i co drugiej umywalki.
 10. Świetlica- wyłączenie z użytkowania pomieszczenia , w których mogą tworzyć się skupiska ludzi. Umożliwienie korzystania z w/w przestrzeni
  w sytuacji udostępnienia na wyłączność przez gości wspólnie zakwaterowanych po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
 11. Ognisko- możliwość organizowania zachowując dystans min. 2m. po uprzednim zgłoszeniu i otrzymaniu zgody w recepcji.
 12. Plac zabaw-prosimy o zachowanie dystansu 2m lub noszenie maseczek ochronnych. Z obowiązku utrzymania 2 m dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki(do 13 roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby zasłaniające usta i nos. Przed wejściem na plac zabaw oraz po zakończonej zabawie należy zdezynfekować ręce.
 13. Kuchnia turystyczna- będą mogły jednocześnie korzystać maksymalnie 2 osoby z możliwością przygotowania posiłków, pozmywania naczyń używając przy tym skrajnie oddalonych od siebie urządzeń  tak, aby mogła wejść (chwilowo) dodatkowo JEDNA osoba, by skorzystać z lodówki.
 14. Goście zobligowani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do recepcji, ew. świetlicy, kuchni, przestrzeni wspólnej, sanitariatów oraz
  do posiadania ochrony zakrywającej usta i nos.
 15. W miejscach ogólnodostępnych oraz toaletach zostały umieszczone  dozowniki z płynem odkażającym oraz wywieszone są instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach –instrukcja dezynfekcji rąk.  
 16. Blat recepcji, terminal i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez pracowników. Po każdym pobycie pokoje, domki
  są sprzątane z zachowaniem niezbędnych procedur, wietrzone i dezynfekowane przed każdym nowym pobytem. Znajdują się w nich również środki dezynfekujące do rąk wraz z instrukcją prawidłowego ich użycia.
 17. Goście, którzy przyjadą na zarezerwowane pobyty prosimy o wyrozumiałość przy ewentualnym opóźnieniu zakwaterowania. Prosimy również
  o zrozumienie i cierpliwość przy chwilowym wykluczeniu z użytkowania pomieszczeń w celu przeprowadzenia bieżącej dezynfekcji. Należy liczyć się
  z tym, że czas oczekiwania na możliwość skorzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych może ulec wydłużeniu.  
 18. Osoby przebywające na campingu w razie jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązane są niezwłocznie powiadomić obsługę recepcji lub kierownika obiektu , najlepiej w formie telefonicznej pozostając w swoim miejscu pobytowym.
 19. Wyznaczone jest pomieszczenie , w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Bardzo liczymy na wspólne zaangażowanie się naszych gości do stworzenia sprzyjających i bezpiecznych warunków do odpoczynku :)

W przypadku naruszeń regulaminu campingu oraz zasad zachowania higieny, a także ogólnych zasad panujących w czasie trwania epidemii przez gościa campingu, obsługa zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia  takiej osoby z campingu bez zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt. Przyjeżdżający goście meldujący się na campingu akceptują wszelkie zasady własnoręcznym podpisem.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz decyzji władz państwowych procedury mogą ulec zmianie, o czym będziemy Państwa informować.